نگاه دیگر ۲۰۲۳-۰۲-۱۴ ۱۴:۲۹:۱۸

پنجم اسفند 1327، محمدرضا پهلوی اعلام کرد که به دولت دستور داده است مجلس موسسان را تشکیل دهد و اصل 48 متمم قانون اساسی را تغییر دهند تا اختیار انحلال مجلس را به شاه تفویض کند. طبق اصل چهل‌وهشتم قانون اساسی مشروطه، «اعلیحضرت همایون شاهنشاهی می‌تواند هریک از مجلس شورای ملی و مجلس سنا را جداگانه یا هردو مجلس را درآن واحد منحل کند.» بالاخره، مجلس موسسان در شرایط اضطراری و با ترتیب خاصی تشکیل شد. محمدرضا شاه در نطق خود این کار را خدمت ملی خواند و به‌طور مشروح از

درباره‌ی parham84