برنامه ریزی دقیق در حوزه کشاورزی با ثبت اطلاعات در سامانه سامکا

سرپرست مدیریت جهادکشاورزی اشکذر با بیان اینکه مبنای تصمیم گیری و سیاست گذاری وجود آمار و اطلاعات دقیق است گفت: یکی از مشکلات بخش کشاورزی، عدم دسترسی به آمار دقیق از سطح اراضی کشاورزی بوده و ما آمار دقیقی از سطح زیرکشت به ویژه محصولات زراعی و باغی نداریم.
جعفری با بیان اینکه این موضوع مورد تاکید وزارت جهاد کشاورزی می‌باشد، ادامه داد: برای این منظور سامانه‌ای تهیه شده که علاوه بر اطلاعات مکانی، اطلاعات توصیفی نظیر ابعاد زمین و نوع محصول و اطلاعات هویتی بهره بردار نیز تهیه و در سامانه سامکا ثبت می‌شود.
سرپرست مدیریت جهادکشاورزی اشکذر اظهار کرد: توزیع خدمات و نهاده‌های کشاورزی به منظور اجرای الگوی کشت از دیگر هدف‌های کاربرد سامانه سامکا است و از کشاورزان، دهیاران و شورا‌های اسلامی درخواست می‌شود در این طرح، جهادکشاورزی را کمک نمایند.
لازم به ذکر است حدود ۵ هزار و ۲۰۰ بهره بردار در شهرستان اشکذر وجود دارد

درباره‌ی mehrafi