وبگردی

درمانده

وبگردی

گفتي که   به  هر   دردي   درمان  رسد از خندهخنديدم  و    افزون   شد  اندوه  و      غم   بندهدر    دايره ي  امکان&nbsp...

بیشتر بخوانید »

بیقراری

وبگردی

بي تو يک عمر است آقا بيقراري مي کنممن براي ديدنت لحظه شماري مي کنم روزها را چشم در راه تو هستم تا به شبچون که شب شد تا سحر شب زنده داري مي کنم کودکانه از غم هجران روي ماه توناله بر مي آورم، فرياد و زاري مي کنم مرگ تدريجي است بي روي شما اين زندگيدر غم م...

بیشتر بخوانید »

نماد فتنه: «انّ الرّجل لیهجر»

وبگردی

نماد فتنه که «انّ الرّجل ليهجر» گفتمنافقانه سخن از روي تکبر گفت کسي که داعيه ي پيروي ز احمد(ص) داشتنه صادقانه که او از سر تنفّر گفت  به جز حسادت و کينه نبود در دل اوبه دين سبب سخن خويش با تمسخر گفت تمام دين شده از اين کلام او ويرانچقدر...

بیشتر بخوانید »

قبر خاکی

وبگردی

من قبر خاکي تو را مرقد تصور مي کنم مولا به روي قبر تو گنبد تصور مي کنم هر دم به پاي دل شوم، من زائر کوي شمامن قبر ويران تو را مشهد تصور مي کنم  ده ها شبستان و رواق،صحن و سرا با صد اتاققبر تو را من کعبه ي ايزد تصور مي کنم  وقتي که وارد مي...

بیشتر بخوانید »

حی علی العزا

وبگردی

حي علي العزاياحسين(ع)2ياحسين(ع)2حي علي البكاءياحسين(ع)2ياحسين(ع)2اهل آسمان، با آه و فغاندست غم به سر، دارند از داغت حسين جانحي علي العزاحي علي البكاءجسمت روي خاك كربلا افتاده بي سرسرت بر روي ني چون ماه تابانبخوان بالاي ني آيات قراناي جانم حسيناي جانم ح...

بیشتر بخوانید »

اربعین حسینی

وبگردی

اربعين يعني دلي لبريز عشقخاطرات تلخ زينب(س) از دمشق اربعين يعني که دلهاي غمينداغ جانسوز يل ام البنين  اربعين يعني دل از غم آتشينگريه ي دخت امير المومنين(ع) اربعين يعني که با حالي حزيندست غم بر سر ختام المرسلين(ص) اربعين يعني که در عرش برينمي زند ب...

بیشتر بخوانید »

خاطرات اربعین

وبگردی

اربعين آمد هوايي شد دلمپر کشيد و کربلايي شد دلم با دلي لبريز اندوه و عزاعاشقان، دم مي زنم از کربلا هر کجا پا مي گذارم بر زمينتازه گردد خاطرات اربعين ورد تسبيحم شده نام حسين(ع)چشمه ي خون است ياران هر دو عين خاطرات کربلا و اربعينمي کند هر شيعه اي را دلغم...

بیشتر بخوانید »

داغی شن های صحرا

وبگردی

از داغي شن هاي صحرا سوختم مناز ضربه ي سيلي اعدا سوختم من نزديک دروازه به ما دشنام دادنداز اين جسارت ها به مولا سوختم من از پشت بام کوفه سرها سنگ مي خورداز سنگ چون بشکست سرها سوختم من مي سوختند از غصه اطفال پريشان از داغ آنها زار و تنها سوختم من کن...

بیشتر بخوانید »

تک بیت های نالان

وبگردی

1 تصور هم نمي کردم که روزي سرت را بر سر نيزه ببينم 2 کبودي رخ من ارث مادرم زهراستسه ساله هستم و قامت خميده ام چون او  3 به دوش من غم تو کوله بار سنگيني استشکسته قامت من در عزاي تو بابا 4 سنگهاي کوفه دل سنگند و بي رحم اي پدراز تمام سنگها آزرده...

بیشتر بخوانید »

کلام آخر بابا

وبگردی

خوش آمدي به خرابه سراغ دختر بابانشين به دامنم امشب سر مطهر بابا  اجازه ده که ببوسم دوباره صورت ماهتنشد اگر که ببوسم چو عمه حنجر بابا  نثار مقدم تو جان دختر تو پدر جانببين خرابه نشين گشته اين کبوتر بابا از آن زمان که دواندند اسب روي تن توخبر ب...

بیشتر بخوانید »

ربنای اشک

وبگردی

ريزم ز ديده خون جگر درعزاي اشکاز سوز سينه ناله کنم در رثاي اشک يک کاروان عزا به سوي شام مي رودبا کاروان اشک بگريم براي اشک جز اشک ديده آب نديده است کارواناين کاروان تشنه لب کربلاي اشک راهي به سوي شام بلا کاروان غميک کاروان غمزده و آشناي اشک يک اربعين ع...

بیشتر بخوانید »

روضه گودال

وبگردی

اشک و اندوه، روضه ي گودال کمر از بار رنج و غصه هلال زير سر نيزه ها تني مدفون خواهري در کنار او بي حال در عزايش همه جهان غمگينهمه دل ها ز غصه مالامال سيلي و طعنه و شکنجه و دردتا چهل روز و شب همين منوال وقت وارد شدن به هر شهريبد دهاني به جاي اس...

بیشتر بخوانید »

خاطرات سفر شام

وبگردی

فصل بي آب و غم بودموسم ظلم و ستم بودسرد و خاموش و ملال انگيز بودممن پريشان حال تر از موسم پائيز بودم برگهاي آرزوهايم يکايک زرد مي شدآفتاب ديدگانم سرد مي شدآسمان سينه ام از غصه ها پر درد مي شددم به دم طوفان اندوهي به جانم چنگ مي زداشکهايم همچو بارا...

بیشتر بخوانید »

شفیع شیعه

وبگردی

حسين(ع) مظهر بخشندگي و جود و سخاوت  حسين(ع) الگوي انصاف و عدل و عدالت  خلوص و صدق و صفا در وجود او متجلّي  نماد پاکي و عصمت، نماد صدق و صداقت دليري است يکي از صفات بارز ايشان نزاده مادر گيتي چو او کسي به شجاعت تمام هستي خود را فداي دو...

بیشتر بخوانید »

غَرَض از مزاحمت

وبگردی

غَرَض از مزاحمت عرضي داشتم، اگر پاي آسمان  به پله‌ي عشق گير کند بعد بيافتد و دلبرِ زمين شود، مي‌شود که ماهيانِ برکه‌ام ماه تنهاي مرا عاشقانه بر بالين شب ببوسند؟!   "ترمه سلطاني هفشجاني"    ...

بیشتر بخوانید »

فراق

وبگردی

  تا با دل خود به سوي او رو کرديمجان را به فداي غمزه ي او کرديم يک عمر فراق و اشک و آه و حسرتاينگونه به درد عشق او خو کرديم #سيد_علي_کهنگي آذر 1399sayedalikahangi@  ...

بیشتر بخوانید »

گلستان محمد صلی الله علیه و آله و سلم

وبگردی

بر مشامم مي رسد عطر گلستانت محمد(ص)روشني بخشيده جان را نور چشمانت محمد(ص) اشک شوق از ديده ام در روز ميلاد تو جاري استآب ياري مي کنم گل هاي گلدانت محمد(ص)  شد ربيع الاول از يمن قدومت ماه رحمتخنده ها گل کرد در فصل بهارانت محمد(ص) با تبسم هاي خود دل ...

بیشتر بخوانید »

الحمد لله

وبگردی

شکر يارب چون که ما را هم مسلمان آفريدي  شيعه ي مولا علي(ع) و اهل ايمان آفريدي تو فرستادي براي ما کتابي آسماني  شيعيان را پيرو اسلام و قرآن آفريدي «قُل تَعالَوا نَدعُ...» شد در شان آل الله (ع) نازل شکر يارب اهل بيت(ع) و آلِ عمران...

بیشتر بخوانید »

هوای جمکران

وبگردی

دل لبريز از عشقم هواي جمکران داردهواي پر کشيدن تا به اوج آسمان داردتمنّاي تماشاي رخ صاحب زمان(عج) داردکنار جمکران او دل من آشيان دارد شب جمعه دلم صاحب زماني مي شود آريبه عشق ديدن رويش، کشد تا صبح بيداري از اينجا بار بربست و سفر آغاز کرد اين دل به ...

بیشتر بخوانید »

عطر گل محمدی

وبگردی

ز عطر حضرت احمد(ص) کران تا بيکران پر شدزمين گل بو شد و از عطر او هفت آسمان پر شدگلي کز مقدم او باغ و راغ و گلستان پر شدببردم نام او از عطر نام او دهان پر شد محمد(ص) آمد و فخر تمام اهل دنيا شدبه اوج آسمان جبريل سرگرم تماشا شدچو خورشيدي فروزان تا جمال او...

بیشتر بخوانید »